Aday Öğrenci

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yurtdışından Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıtları

İMÜYÖS ( İMU Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı)  Başvuruları

17 Mayıs - 01 Haziran 2017

İMÜYÖS'e Girecek Adayların İlanı

8 Haziran 2017

İMÜYÖS Sınav Tarihi

15 Haziran 2017

İMÜYÖS Sonuçlarının Açıklanması

22 Haziran 2017

Yerleştirme için başvuru tarihleri

28 Haziran - 06 Temmuz 2017

Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı

13 Temmuz 2017

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

09-11 Temmuz 2017

Boş kalan kontenjanların ilanı

13 Ağustos 2017

Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

14-15 Ağustos 2017

Boş kalan kontenjanların ilanı

16 Ağustos 2017

Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

17- 18 Ağustos 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

6 - 8 Eylül 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması

12 Eylül 2017

Yatay Geçiş İçin Başvuru Kabul ve Kayıtları

Başvuruların Alınması

01-15 Ağustos 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara başvurular için)

17-18 Ağustos 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

18-25 Ağustos 2017

Sonuçların İlanı

29 Ağustos 2017

Asil Kayıtları

05-06 Eylül 2017

Yedek Kayıtları

07-08 Eylül 2017

Çift Anadal ve Yandal Programları İçin Başvurular ve Kayıtlar

Başvuruların Alınması

22 Ağustos-07 Eylül 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

8-12 Eylül 2017

Sonuçların İlanı

13 Eylül 2017

Asil Kayıtları

13-15 Eylül 2017

ÖSYS ve DGS ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

 Kesin Kayıt Tarihleri

YÖK tarafından belirlenecektir.

 Danışman Atama İşlemleri

YÖK tarafından belirlenecektir.

 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları

YÖK tarafından belirlenecektir.

 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Danışman Atama İşlemleri

YÖK tarafından belirlenecektir.

Lisans Eğitim Öğretim (Tıp-Turizm Fakülteleri Hariç)

Güz Yarıyılı

Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

31 Temmuz 2017

Ders Programlarının İlanı

21 Ağustos 2017

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

05 – 11 Eylül 2017

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

11 Eylül 2017

Mazeretli Ders Kaydı

11 -15 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

18 - 22 Eylül 2017

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

29 Eylül 2017

Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası)

06 - 12 Kasım 2017

Derslerin Bitmesi

29 Aralık 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

02-10 Ocak 2018

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

17 Ocak 2018

Bütünleme Sınavları

22 – 26 Ocak 2018

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

29 Ocak 2018

Tek Ders Sınavı

30 Ocak 2018

Bahar Yarıyılı

Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

15 Ocak 2018

Ders Programlarının İlanı

29 Ocak 2018

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

30.01.2018-04.02.2018

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

5 Şubat 2018

Mazeretli Ders Kaydı

05-16.02.2018

Derslerin Başlaması

5 Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

05-11.02.2018

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

16 Şubat 2018

Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası)

26-31.03.2018

Derslerin Bitmesi

18 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

21-29.05.2018

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

4 Haziran 2018

Bütünleme Sınavları

11-14.06.2018

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

20 Haziran 2018

Tek Ders Sınavı

21 Haziran 2018

Yabancı Diller İngilizce  Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Güz Yarıyılı

Seviye Tespit Sınavı- İngilizce Yeterlik Sınavı-(İYS)

6-7-8 Eylül 2017

Sonuçların İlanı

12 Eylül 2017

I. Periyot Başlangıcı

18 Eylül 2017

I. Periyodun Bitmesi

3 Kasım 2017

İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınavı

25-29 Eylül 2017

Tıp Fakültesi-İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınavı

2-6 Ekim 2017

Ara Sınav Haftası

06-11 Kasım 2017

II. Periyodun Başlaması

13 Kasım 2017

Derslerin Bitmesi-II. Periyot Bitişi

5 Ocak 2018

Ara Sınav Haftası

08-12 Ocak 2018

Ara Dönem İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

15-19 Ocak 2018

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı

22 Ocak 2018

Bahar Yarıyılı

Derslerin Başlaması- III. Periyot Başlangıcı

5 Şubat 2018

III. Periyodun Bitmesi 

23 Mart 2018

Ara Sınav Haftası

26-30 Mart 2018

IV. Periyodun Başlaması

2 Nisan 2018

Derslerin Bitmesi-IV. Periyot Bitişi

25 Mayıs 2018

Ara Sınav Haftası

28 Mayıs-01 Haziran 2018

Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

04-08 Haziran 2018

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı

11 Haziran 2018

Bütünleme Sınavı ve Sonuçlarının İlanı

19 Haziran 2018

Lisansüstü Eğitim Öğretim

Güz Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları

21-25 Ağustos 2017

Özel Öğrenci Başvuruları

21-25 Ağustos 2017

Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi

18–22 Eylül 2017

Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü

25 Eylül 2017

Ders Ekleme-Bırakma

25-29 Eylül 2017

Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi

2-6 Ekim 2017

Derslerin Başlaması

25.Eylül 2017

Derslerin Bitmesi

29.Aralık 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı

02–05 Ocak 2018

Bütünleme Sınavları ve İlanı

15-19 Ocak 2018

Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

29.Ocak 2018

Bahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları

05–09 Şubat 2018

Özel Öğrenci Başvuruları

05–09 Şubat 2018

Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi

12–16 Şubat 2018

Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü

19.Şubat 2018

Ders Ekleme-Bırakma

19–23 Şubat 2018

Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi

26 Şubat-02 Mart 2018

Derslerin Başlaması

19.Şubat 2018

Derslerin Bitmesi

25.Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı

28–31 Mayıs 2018

Bütünleme Sınavları ve İlanı

11–14 Haziran 2018

Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

25 Haziran 2018

Turizm Fakültesi Eğitim Öğretim

Güz Yarıyılı

Ders Kayıtları

24 - 29 Ağustos 2017

Ders Ekleme-Bırakma

05– 08 Eylül 2017

Derslerin Başlaması

5 Eylül 2017

Derslerin Bitmesi

15 Aralık 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları

18-26 Aralık 2017

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

29 Aralık 2017

Bütünleme Sınavları

10 - 16 Ocak 2018

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

19 Ocak 2018

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıtları-Ders Ekleme-Bırakma

22 - 26 Ocak 2018

Derslerin Başlaması

22 Ocak 2018

Derslerin Bitmesi

27 Nisan 2018

Yarıyıl Sonu Sınavları

30 Nisan - 04 Mayıs 2018

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

7 Mayıs 2018

Bütünleme Sınavları

08-11 Mayıs 2018

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

14 Mayıs 2018

Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim

Tıp Fakültesi Dönem I Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

2 Ekim 2017

Yarıyıl Tatili

22 Ocak-2 Şubat 2018

Dönem Sonu

25 Mayıs 2018

Dönem Sonu Pratik Sınavı

25 Mayıs 2018

Dönem Sonu Sınavı (Final)

13 Haziran 2018

Bütünleme Pratik Sınavı

6 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavı

13 Temmuz 2018

Ders Kurulu I: Hücre ve Doku I

Course I: Cell and Tissue I

Ders Kurulunun Başlangıcı

2 Ekim 2017

Ders Kurulunun Bitimi

24 Kasım 2018

Ders Kurulu Sınavı

24 Kasım 2018

Ders Kurulu II: Hücre ve Doku II 

Course II: Cell and Tissue II

Ders Kurulunun Başlangıcı

27 Kasım 2017

Ders Kurulunun Bitimi

18 Ocak 2018

Ders Kurulu Sınavı

18 Ocak 2018

Ders Kurulu III: Hücre ve Doku III 

Course III: Cell and Tissue III

Ders Kurulunun Başlangıcı

5 Şubat 2018

Ders Kurulunun Bitimi

29 Mart 2018

Ders Kurulu Sınavı

29 Mart 2018

Ders Kurulu IV: Hücre ve Doku IV

Course IV: Cell and Tissue IV

Ders Kurulunun Başlangıcı

2 Nisan 2018

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mayıs 2018

Ders Kurulu Sınavı

25 Mayıs 2018

Tıp Fakültesi Dönem II Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017

Yarıyıl Tatili

22 Ocak-2 Şubat 2018

Dönem Sonu

25 Mayıs 2018

Dönem Sonu Pratik Sınavı

11 Haziran 2018

Dönem Sonu Sınavı (Final)

12 Haziran 2018

Bütünleme Pratik Sınavı

11 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavı

12 Temmuz 2018

Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi 

Course I:  Cardiovascular System

Ders Kurulunun Başlangıcı

11 Eylül 2017

Ders Kurulunun Bitimi

20 Ekim 2017

Ders Kurulu Sınavı

20 Ekim 2017

Ders Kurulu II:  Kan ve Solunum Sistemleri 

Course II:  Blood and Respiratory System

Ders Kurulunun Başlangıcı

23 Ekim 2017

Ders Kurulunun Bitimi

1 Aralık 2017

Ders Kurulu Sınavı

1 Aralık 2017

Ders Kurulu III:  Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 

Course III:   Gastrointestinal System and Metabolism

Ders Kurulunun Başlangıcı

4 Aralık 2017

Ders Kurulunun Bitimi

19 Ocak 2018

Ders Kurulu Sınavı

19 Ocak 2018

Ders Kurulu IV:  Sinir Sistemi

Course IV: Nervous System

Ders Kurulunun Başlangıcı

5 Şubat 2018

Ders Kurulunun Bitimi

30 Mart 2018

Ders Kurulu Sınavı

30 Mart 2018

Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler

Course V:  Endocrine and Urogenital System

Ders Kurulunun Başlangıcı

2 Nisan 2017

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mayıs 2018

Ders Kurulu Sınavı

25 Mayıs 2018

Tıp Fakültesi Dönem III Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

11 Eylül 2017

Yarıyıl Tatili

29 Ocak-10 Şubat 2018

Dönem Sonu

25 Mayıs 2018

Dönem Sonu Pratik (Lab.) Sınavı

11-12 Haziran 2018

Dönem Sonu Sınavı (Final)

13 Haziran 2018

Bütünleme Pratik (Lab.) Sınavı

9 Temmuz 2018

Bütünleme Sınavı

10 Temmuz 2018

Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri  

Course I : Biologic Basis Of Diseases 

Ders Kurulunun Başlangıcı

11 Eylül 2017

Ders Kurulunun Bitimi

13 Ekim 2017

Ders Kurulu Sınavı

13 Ekim 2017

Ders Kurulu II: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar  

Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases 

Ders Kurulunun Başlangıcı

16 Ekim 2017

Ders Kurulunun Bitimi

17 Kasım 2017

Ders Kurulu Sınavı

17 Kasım 2017

Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

20 Kasım 2017

Ders Kurulunun Bitimi

22 Aralık 2017

Ders Kurulu Sınavı

22 Aralık 2017

Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları 

Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Disease

Ders Kurulunun Başlangıcı

25 Aralık 2017

Ders Kurulunun Bitimi

27 Ocak 2018

Ders Kurulu Sınavı

27 Ocak 2018

Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları 

Course V: Genitourinary System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

12 Şubat 2018

Ders Kurulunun Bitimi

9 Mart 2018

Ders Kurulu Sınavı

9 Mart 2018

Ders Kurulu VI: Nöropsikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Course VI: Neuro- Psychiatry And Musculo- Skeletal System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

12 Mart 2018

Ders Kurulunun Bitimi

20 Nisan 2018

Ders Kurulu Sınavı

20 Nisan 2018

Ders Kurulu VII: Klinik Bilimlere Giriş          

Course VII: Introduction To Clinical Sciences

Ders Kurulunun Başlangıcı

24 Nisan 2018

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mayıs 2018

Ders Kurulu Sınavı

25 Mayıs 2018

Tıp Fakültesi Dönem IV Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

5 Eylül 2017

Yarıyıl Tatili

29 Ocak-10 Şubat 2018

Dönem Sonu

14 Haziran 2018

Tıp Fakültesi Dönem V Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

5 Eylül 2017

Yarıyıl Tatili

29 Ocak-10 Şubat 2018

Dönem Sonu

14 Haziran 2018