Aday Öğrenci

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 

Yurtdışından Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıtları

İMÜYÖS'e Başvuru Tarihi

12 Haziran – 29 Haziran 2015

İMÜYÖS'e Girecek Adayların İlanı

1 Temmuz 2015

İMÜYÖS Sınav Tarihi

13 Temmuz 2015

İMÜYÖS Sonuçlarının Açıklanması

15 Temmuz 2015

Yerleştirme için başvuru tarihleri

16 –30 Temmuz 2015

Yerleştirme başvurusu kabul edilen adayların ilanı

4 Ağustos 2015

Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı

10 Ağustos 2015

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

11-31 Ağustos 2015

Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

01-02 Eylül 2015

Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

3-4 Eylül 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

7-10 Eylül 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması

11 Eylül 2015

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları

 Başvuruların Alınması

03-14 Ağustos 2015

 İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programları için)

17 Ağustos 2015

 Başvuruların Değerlendirilmesi

18-21 Ağustos 2015

 Sonuçların İlanı

24 Ağustos 2015

 Asil Kayıtları

31 Ağustos-02 Eylül 2015

 Yedek Kayıtları

03-04 Eylül 2015

Ek Madde-1 Kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları

Başvuruların Alınması

03-14 Ağustos 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programları için)

17 Ağustos 2015

Başvuruların Değerlendirilmesi

18-21 Ağustos 2015

Sonuçların İlanı

24 Ağustos 2015

Asil Kayıtları

31 Ağustos-02 Eylül 2015

Yedek Kayıtları

03-04 Eylül 2015

Bahar yarıyılında öğrenci kabulü olması halinde takvim belirlenecektir.

Ek Madde-2  Kapsamında Suriye, Mısır ve Yemen Üniversitelerinden Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları

Başvuruların Alınması

20-31 Temmuz 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programları için)

17 Ağustos 2015

Başvuruların Değerlendirilmesi

18-21 Ağustos 2015

Sonuçların İlanı

24 Ağustos 2015

Kayıt Hakkı Kazanana Adayların Kesin Kayıtları, Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemleri

31 Ağustos-04 Eylül 2015

Bahar yarıyılında öğrenci kabulü olması halinde takvim belirlenecektir.

Çift Anadal ve Yandal Programları İçin Başvuruları

Çift Anadal / Yandal Kontenjanı Açılan Programların İlanı

7 Ağustos 2015

Çift Anadal / Yandal Kontenjanı Açılan Programlara Başvurular

10-14 Ağustos 2015

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Bulunan Programlara Başvuranların İngilizce Yeterlik Sınavları

17 Ağustos 2015

 Başvuruların Değerlendirilmesi

18-21 Ağustos 2015

 Sonuçların İlanı

24 Ağustos 2015

 Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt İşlemleri

31 Ağustos-04 Eylül 2015

Bahar yarıyılında öğrenci kabulü olması halinde takvim belirlenecektir.

ÖSYS, DGS, Türkiye Bursları vb. ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları ile Yeterlilik Sınavları

 Kesin Kayıt Tarihleri

03-07 Ağustos  2015

 Danışman Atama İşlemleri

10-14 Ağustos 2015

 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları

31 Ağustos-04 Eylül 2015

 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Danışman Atama İşlemleri

07-08 Eylül 2015

Yeterlilik Sınavları ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi

Güz Yarıyılı

 İngilizce Seviye Tespit Sınavı ve Sonuçlarının İlanı

07 Eylül 2015

 İngilizce Yeterlik Sınavı (Yazılı-Sözlü)

07-11 Eylül 2015

 İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı

15 Eylül 2015

 Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

 Ara Sınav Haftası

16-20 Kasım 2015

 Derslerin Bitmesi

15 Ocak 2016

 Ara Sınav Haftası

18-22 Ocak 2016

Bahar Yarıyılı

Beklemeli Öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı

08-12 Şubat 2016

 Derslerin Başlaması

15 Şubat 2016

 Ara Sınav Haftası

04-08 Nisan 2016

 Derslerin Bitmesi

3 Haziran 2016

 Ara Sınav Haftası

06-10 Haziran 2016

 Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (Yazılı-Sözlü)

13-17 Haziran 2016

 Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı

17 Haziran 2016

 Bütünleme Sınavı

20-24 Haziran 2016

 Bütünleme Sonuçları İlanı - Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

28 Haziran 2016

Lisans Eğitim Öğretim (Tıp Fakültesi Hariç)

Güz Yarıyılı

 Açılacak derslerin, ders görevlendirmelerinin ve ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

7 Ağustos 2015

 Ders Programlarının İlanı

24 Ağustos 2015

 Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

14-18 Eylül 2015

 Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

21 Eylül 2015

 Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Bölümlere Bildirilmesi

23 Eylül 2015

Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

29 Eylül 2015

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

28 Eylül – 09 Ekim 2015

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

13  Ekim 2015

Derslerin Bitmesi

31 Aralık 2015

Yapılmayan Derslerin Telafisi

04-06 Ocak 2016

Yarıyıl Sonu Sınavları

07-20 Ocak 2016

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

25 Ocak 2016

Bütünleme Sınavları

28 Ocak – 03 Şubat 2016

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

08 Şubat 2016

Bahar Yarıyılı

Açılacak derslerin, ders görevlendirmelerinin ve ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

-

 Ders Programlarının İlanı

-

 Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri

10-16 Şubat 2016

 Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

17 Şubat 2016

 Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Bölümlere Bildirilmesi

19 Şubat 2016

Derslerin Başlaması

22 Şubat 2016

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

22-26 Şubat 2016

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

04 Mart 2016 Cuma

Derslerin Bitmesi

27 Mayıs 2016

Yapılmayan Derslerin Telafisi

30 Mayıs – 01 Haziran 2016

Yarıyıl Sonu Sınavları

02-16 Haziran 2016

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

20 Haziran 2016

Bütünleme Sınavları

24– 30 Haziran 2016

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

04 Temmuz 2016

Lisansüstü Eğitim Öğretim

Güz Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları

24-28 Ağustos 2015

Özel Öğrenci Başvuruları

24-28 Ağustos 2015

Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi

07 – 11 Eylül 2015

Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü

14 Eylül 2015

Ders Ekleme-Bırakma

28 Eylül – 02 Ekim 2015

Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi

5 Ekim 2015

Anabilim Dallarının Açılmayan Derslerle İlgili Son Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi

7 Ekim 2015

Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

Derslerin Bitmesi

31 Aralık 2015

Yapılmayan Derslerin Telafi Haftası

04 – 08 Ocak 2016

Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı

11 – 15 Ocak 2016

Bütünleme Sınavları ve İlanı

25 - 27 Ocak 2016

Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

3 Şubat 2016

Bahar Yarıyılı

Yatay Geçiş Başvuruları

08  – 12 Şubat 2016

Özel Öğrenci Başvuruları

08  – 12 Şubat 2016

Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi

15  – 19 Şubat 2016

Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü

19 Şubat 2016

Ders Ekleme-Bırakma

22 - 26 Şubat 2016

Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi

29 Şubat 2016

Anabilim Dallarının Açılmayan Derslerle İlgili Son Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi

2 Mart 2016

Derslerin Başlaması

22 Şubat 2016

Derslerin Bitmesi

27 Mayıs 2016

Yapılmayan Derslerin Telafi Haftası

30 Mayıs – 03 Haziran 2016

Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı

06 – 10 Haziran 2016

Bütünleme Sınavları ve İlanı

20 – 22 Haziran 2016

Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

30 Haziran 2016

Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim

Tıp Fakültesi Dönem I Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

Yarıyıl Tatili

25 Ocak-05 Şubat 2016

Dönem Sonu

23 Mayıs 2016

Dönem Sonu Pratik Sınavı

07-08 Haziran 2016

Dönem Sonu Sınavı (Final)

09 Haziran 2016

Bütünleme Pratik Sınavı

23 Haziran 2016

Bütünleme Sınavı

24 Haziran 2016

Ders Kurulu I: Hücre ve Doku I

Course I: Cell and Tissue I

Ders Kurulunun Başlangıcı

28 Eylül 2015

Ders Kurulunun Bitimi

27 Kasım 2015

Ders Kurulu Sınavı

27 Kasım 2015

Ders Kurulu II: Hücre ve Doku II 

Course II: Cell and Tissue II

Ders Kurulunun Başlangıcı

30 Kasım 2015

Ders Kurulunun Bitimi

22 Ocak 2016

Ders Kurulu Sınavı

22 Ocak 2016

Ders Kurulu III: Hücre ve Doku III 

Course III: Cell and Tissue III

Ders Kurulunun Başlangıcı

08 Şubat 2016

Ders Kurulunun Bitimi

01 Nisan 2016

Ders Kurulu Sınavı

01 Nisan 2016

Ders Kurulu IV: Hücre ve Doku IV

Course IV: Cell and Tissue IV

Ders Kurulunun Başlangıcı

04 Nisan 2016

Ders Kurulunun Bitimi

23 Mayıs 2016

Ders Kurulu Sınavı

23 Mayıs 2016

Tıp Fakültesi Dönem II Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

28 Eylül 2015

Yarıyıl Tatili

25 Ocak-05 Şubat 2016

Dönem Sonu

25 Mayıs 2016

Dönem Sonu Pratik Sınavı

09-10 Haziran 2016

Dönem Sonu Sınavı (Final)

13 Haziran 2016

Bütünleme Pratik Sınavı

27-28 Haziran 2016

Bütünleme Sınavı

29 Haziran 2016

Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi 

Course I:  Cardiovascular System

Ders Kurulunun Başlangıcı

28 Eylül 2015

Ders Kurulunun Bitimi

06 Kasım 2015

Ders Kurulu Sınavı

06 Kasım 2015

Ders Kurulu II:  Kan ve Solunum Sistemleri 

Course II:  Blood and Respiratory System

Ders Kurulunun Başlangıcı

09 Kasım 2015

Ders Kurulunun Bitimi

11 Aralık 2015

Ders Kurulu Sınavı

11 Aralık 2015

Ders Kurulu III:  Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 

Course III:   Gastrointestinal System and Metabolism

Ders Kurulunun Başlangıcı

14 Aralık 2015

Ders Kurulunun Bitimi

22 Ocak 2016

Ders Kurulu Sınavı

22 Ocak 2016

Ders Kurulu IV:  Sinir Sistemi

Course IV: Nervous System

Ders Kurulunun Başlangıcı

08 Şubat 2016

Ders Kurulunun Bitimi

08 Nisan 2016

Ders Kurulu Sınavı

08 Nisan 2016

Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler

Course V:  Endocrine and Urogenital System

Ders Kurulunun Başlangıcı

11 Nisan 2016

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mayıs 2016

Ders Kurulu Sınavı

25 Mayıs 2016

Tıp Fakültesi Dönem III Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

7 Eylül 2015

Yarıyıl Tatili

25 Ocak-05 Şubat 2016

Dönem Sonu

25 Mayıs 2016

Dönem Sonu Pratik Sınavı

13-14 Haziran 2016

Dönem Sonu Sınavı (Final)

15 Haziran 2016

Bütünleme Pratik Sınavı

29-30 Haziran 2016

Bütünleme Sınavı

01 Temmuz 2016

Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri  
Course I : Biologic Basis Of Diseases 

Ders Kurulunun Başlangıcı

07 Eylül 2015

Ders Kurulunun Bitimi

02 Ekim 2015

Ders Kurulu Sınavı

02 Ekim 2015

Ders Kurulu I: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar  
Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases 

Ders Kurulunun Başlangıcı

05 Ekim 2015

Ders Kurulunun Bitimi

06 Kasım 2015

Ders Kurulu Sınavı

06 Kasım 2015

Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

9 Kasım 2015

Ders Kurulunun Bitimi

11 Aralık 2015

Ders Kurulu Sınavı

11 Aralık 2015

Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları 
Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Disease

Ders Kurulunun Başlangıcı

14 Aralık 2015

Ders Kurulunun Bitimi

15 Ocak 2016

Ders Kurulu Sınavı

15 Ocak 2016

Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları 
Course V: Genitourinary System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

18 Ocak 2016

Ders Kurulunun Bitimi

04 Mart 2016

Ders Kurulu Sınavı

04 Mart 2016

Ders Kurulu VI: Sinir-Kas İskelet Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıkları
Course VI: Central Nervous, Musculo-Skeletal System And Psychiatric Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı

7 Mart 2016

Ders Kurulunun Bitimi

15 Nisan 2016

Ders Kurulu Sınavı

15 Nisan 2016

Ders Kurulu VII: Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Acil ve İlk Yardım, Adli Tıp,  Tıp Etiği   Course VII: Public Health, Family Medicine, Emergency and First Aid, Forensic Medicine and Medical Ethics

Ders Kurulunun Başlangıcı

18 Nisan 2016

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mayıs 2016

Ders Kurulu Sınavı

25 Mayıs 2016