Aday Öğrenci

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yurtdışından Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıtları
İMÜYÖS ( İMU Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı)  Başvuruları 17 Mayıs - 01 Haziran 2017
İMÜYÖS'e Girecek Adayların İlanı 8 Haziran 2017
İMÜYÖS Sınav Tarihi 15 Haziran 2017
İMÜYÖS Sonuçlarının Açıklanması 22 Haziran 2017
Yerleştirme için başvuru tarihleri 28 Haziran - 06 Temmuz 2017
Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı 13 Temmuz 2017
Asıl adaylar için kayıt tarihleri 09-11 Temmuz 2017
Boş kalan kontenjanların ilanı 13 Ağustos 2017
Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 14-15 Ağustos 2017
Boş kalan kontenjanların ilanı 16 Ağustos 2017
Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 17- 18 Ağustos 2017
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 6 - 8 Eylül 2017
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması 12 Eylül 2017
Yatay Geçiş İçin Başvuru Kabul ve Kayıtları
Başvuruların Alınması 01-15 Ağustos 2017
İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara başvurular için) 17-18 Ağustos 2017
Başvuruların Değerlendirilmesi 18-25 Ağustos 2017
Sonuçların İlanı 29 Ağustos 2017
Asil Kayıtları 05-06 Eylül 2017
Yedek Kayıtları 07-08 Eylül 2017
Çift Anadal ve Yandal Programları İçin Başvurular ve Kayıtlar
Başvuruların Alınması 22 Ağustos-07 Eylül 2017
Başvuruların Değerlendirilmesi 8-12 Eylül 2017
Sonuçların İlanı 13 Eylül 2017
Asil Kayıtları 13-15 Eylül 2017
ÖSYS ve DGS ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
 Kesin Kayıt Tarihleri YÖK tarafından belirlenecektir.
 Danışman Atama İşlemleri YÖK tarafından belirlenecektir.
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları YÖK tarafından belirlenecektir.
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Danışman Atama İşlemleri YÖK tarafından belirlenecektir.
Lisans Eğitim Öğretim (Tıp-Turizm Fakülteleri Hariç)
Güz Yarıyılı
Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 31 Temmuz 2017
Ders Programlarının İlanı 21 Ağustos 2017
Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri 05 – 11 Eylül 2017
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 11 Eylül 2017
Mazeretli Ders Kaydı 11 -15 Eylül 2017
Derslerin Başlaması 18 Eylül 2017
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 18 - 22 Eylül 2017
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 29 Eylül 2017
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 06 - 12 Kasım 2017
Derslerin Bitmesi 29 Aralık 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları 02-10 Ocak 2018
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 17 Ocak 2018
Bütünleme Sınavları 22 – 26 Ocak 2018
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının 29 Ocak 2018
Tesliminin Son Günü 
Tek Ders Sınavı 30 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı
Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 15 Ocak 2018
Ders Programlarının İlanı 29 Ocak 2018
Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri 30.01.2018-04.02.2018
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 5 Şubat 2018
Mazeretli Ders Kaydı 05-16.02.2018
Derslerin Başlaması 5 Şubat 2018
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 05-11.02.2018
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 16 Şubat 2018
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 26-31.03.2018
Derslerin Bitmesi 18 Mayıs 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları 21-29.05.2018
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 4 Haziran 2018
Bütünleme Sınavları 11-14.06.2018
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının 20 Haziran 2018
Tesliminin Son Günü 
Tek Ders Sınavı 21 Haziran 2018
Yabancı Diller İngilizce  Hazırlık Eğitim-Öğretimi
Güz Yarıyılı
Seviye Tespit Sınavı- İngilizce Yeterlik Sınavı-(İYS)                                       6-7-8 Eylül 2017
Sonuçların İlanı 12 Eylül 2017
I. Periyot Başlangıcı 18 Eylül 2017
I. Periyodun Bitmesi 3 Kasım 2017
İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınavı 25-29 Eylül 2017
Tıp Fakültesi-İngilizce I ve İngilizce II Muafiyet Sınavı 2-6 Ekim 2017
Ara Sınav Haftası 06-11 Kasım 2017
II. Periyodun Başlaması 13 Kasım 2017
Derslerin Bitmesi-II. Periyot Bitişi 5 Ocak 2018
Ara Sınav Haftası 08-12 Ocak 2018
Ara Dönem İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 15-19 Ocak 2018
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 22 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı
Derslerin Başlaması- III. Periyot Başlangıcı  5 Şubat 2018
III. Periyodun Bitmesi  23 Mart 2018
Ara Sınav Haftası 26-30 Mart 2018
IV. Periyodun Başlaması 2 Nisan 2018
Derslerin Bitmesi-IV. Periyot Bitişi 25 Mayıs 2018
Ara Sınav Haftası 28 Mayıs-01 Haziran 2018
Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 04-08 Haziran 2018
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 11 Haziran 2018
Bütünleme Sınavı  12-14 Haziran 2018
Bütünleme Sınavı ve Sonuçlarının İlanı 19 Haziran 2018
Lisansüstü Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuruları     21-25 Ağustos 2017
Özel Öğrenci Başvuruları 21-25 Ağustos 2017
Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi 18–22 Eylül 2017
Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü 25 Eylül 2017
Ders Ekleme-Bırakma 25-29 Eylül 2017
Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi 2-6 Ekim 2017
Derslerin Başlaması 25 Eylül 2017
Derslerin Bitmesi 29 Aralık 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı 02–05 Ocak 2018
Bütünleme Sınavları ve İlanı 15-19 Ocak 2018
Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 29 Ocak 2018
Bahar Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuruları             05–09 Şubat 2018
Özel Öğrenci Başvuruları 05–09 Şubat 2018
Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi 29 Ocak–02 Şubat 2018
Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü 19 Şubat 2018
Ders Ekleme-Bırakma 05-09 Şubat 2018
Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi 26 Şubat-02 Mart 2018
Derslerin Başlaması 19 Şubat 2018
Derslerin Bitmesi 25 Mayıs 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı 28–31 Mayıs 2018
Bütünleme Sınavları ve İlanı 11–14 Haziran 2018
Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 25 Haziran 2018
Turizm Fakültesi Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı
Ders Kayıtları                                                                                           24 - 29 Ağustos 2017
Ders Ekleme-Bırakma 05– 08 Eylül 2017
Derslerin Başlaması 5 Eylül 2017
Derslerin Bitmesi 15 Aralık 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları 18-26 Aralık 2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 29 Aralık 2017
Bütünleme Sınavları 10 - 16 Ocak 2018
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav 19 Ocak 2018
Evraklarının Tesliminin Son Günü 
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıtları-Ders Ekleme-Bırakma 22 - 26 Ocak 2018
Derslerin Başlaması 22 Ocak 2018
Derslerin Bitmesi 27 Nisan 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları 30 Nisan - 04 Mayıs 2018
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 7 Mayıs 2018
Bütünleme Sınavları 08-11 Mayıs 2018
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü  14 Mayıs 2018
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim
Tıp Fakültesi Dönem I Akademik Takvim
Derslerin Başlaması 2 Ekim 2017
Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2018
Dönem Sonu 25 Mayıs 2018
Dönem Sonu Pratik Sınavı 25 Mayıs 2018
Dönem Sonu Sınavı (Final) 13 Haziran 2018
Bütünleme Pratik Sınavı 6 Temmuz 2018
Bütünleme Sınavı 13 Temmuz 2018
Ders Kurulu I: Hücre ve Doku I
Course I: Cell and Tissue I
Ders Kurulunun Başlangıcı       2 Ekim 2017
Ders Kurulunun Bitimi 24 Kasım 2018
Ders Kurulu Sınavı 24 Kasım 2018
Ders Kurulu II: Hücre ve Doku II 
Course II: Cell and Tissue II
Ders Kurulunun Başlangıcı 27 Kasım 2017
Ders Kurulunun Bitimi 18 Ocak 2018
Ders Kurulu Sınavı 18 Ocak 2018
Ders Kurulu III: Hücre ve Doku III 
Course III: Cell and Tissue III
Ders Kurulunun Başlangıcı 5 Şubat 2018
Ders Kurulunun Bitimi 29 Mart 2018
Ders Kurulu Sınavı 29 Mart 2018
Ders Kurulu IV: Hücre ve Doku IV
Course IV: Cell and Tissue IV
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        2 Nisan 2018
Ders Kurulunun Bitimi 25 Mayıs 2018
Ders Kurulu Sınavı 25 Mayıs 2018
Tıp Fakültesi Dönem II Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                11 Eylül 2017
Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2018
Dönem Sonu 25 Mayıs 2018
Dönem Sonu Pratik Sınavı 11 Haziran 2018
Dönem Sonu Sınavı (Final) 12 Haziran 2018
Bütünleme Pratik Sınavı 11 Temmuz 2018
Bütünleme Sınavı 12 Temmuz 2018
Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi 
Course I:  Cardiovascular System
Ders Kurulunun Başlangıcı 11 Eylül 2017
Ders Kurulunun Bitimi 20 Ekim 2017
Ders Kurulu Sınavı 20 Ekim 2017
Ders Kurulu II:  Kan ve Solunum Sistemleri 
Course II:  Blood and Respiratory System
Ders Kurulunun Başlangıcı 23 Ekim 2017
Ders Kurulunun Bitimi 1 Aralık 2017
Ders Kurulu Sınavı 1 Aralık 2017
Ders Kurulu III:  Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 
Course III:   Gastrointestinal System and Metabolism
Ders Kurulunun Başlangıcı 4 Aralık 2017
Ders Kurulunun Bitimi 19 Ocak 2018
Ders Kurulu Sınavı 19 Ocak 2018
Ders Kurulu IV:  Sinir Sistemi
Course IV: Nervous System
Ders Kurulunun Başlangıcı 5 Şubat 2018
Ders Kurulunun Bitimi 30 Mart 2018
Ders Kurulu Sınavı 30 Mart 2018
Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler
Course V:  Endocrine and Urogenital System
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        2 Nisan 2017
Ders Kurulunun Bitimi 25 Mayıs 2018
Ders Kurulu Sınavı 25 Mayıs 2018
Tıp Fakültesi Dönem III Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  11 Eylül 2017
Yarıyıl Tatili 29 Ocak-10 Şubat 2018
Dönem Sonu 25 Mayıs 2018
Dönem Sonu Pratik (Lab.) Sınavı 11-12 Haziran 2018
Dönem Sonu Sınavı (Final) 13 Haziran 2018
Bütünleme Pratik (Lab.) Sınavı 9 Temmuz 2018
Bütünleme Sınavı 10 Temmuz 2018
Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri  
Course I : Biologic Basis Of Diseases 
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        11 Eylül 2017
Ders Kurulunun Bitimi 13 Ekim 2017
Ders Kurulu Sınavı 13 Ekim 2017
Ders Kurulu II: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar  
Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases 
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        16 Ekim 2017
Ders Kurulunun Bitimi 17 Kasım 2017
Ders Kurulu Sınavı 17 Kasım 2017
Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        20 Kasım 2017
Ders Kurulunun Bitimi 22 Aralık 2017
Ders Kurulu Sınavı 22 Aralık 2017
Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları 
Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Disease
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        25 Aralık 2017
Ders Kurulunun Bitimi 27 Ocak 2018
Ders Kurulu Sınavı 27 Ocak 2018
Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları 
Course V: Genitourinary System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        12 Şubat 2018
Ders Kurulunun Bitimi 9 Mart 2018
Ders Kurulu Sınavı 9 Mart 2018
Ders Kurulu VI: Nöropsikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Course VI: Neuro- Psychiatry And Musculo- Skeletal System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı 12 Mart 2018
Ders Kurulunun Bitimi 20 Nisan 2018
Ders Kurulu Sınavı 20 Nisan 2018
Ders Kurulu VII: Klinik Bilimlere Giriş          
Course VII: Introduction To Clinical Sciences
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        24 Nisan 2018
Ders Kurulunun Bitimi 25 Mayıs 2018
Ders Kurulu Sınavı 25 Mayıs 2018
Tıp Fakültesi Dönem IV Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  5 Eylül 2017
Yarıyıl Tatili 29 Ocak-10 Şubat 2018
Dönem Sonu 14 Haziran 2018
Tıp Fakültesi Dönem V Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  5 Eylül 2017
Yarıyıl Tatili 29 Ocak-10 Şubat 2018
Dönem Sonu 14 Haziran 2018