Aday Öğrenci

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yurtdışından Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıtları
İMÜYÖSSS ( İMU Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı)  Başvuruları 28 Mayıs - 22 Haziran 2018
İMÜYÖSSS'e Girecek Adayların İlanı 29 Haziran 2018
İMÜYÖSSS Sınav Tarihi 12 Temmuz 2018
İMÜYÖSSS Sonuçlarının Açıklanması 18 Temmuz 2018
Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Temmuz 2018
Asıl adaylar için kayıt tarihleri 27-29 Ağustos 2018
Yedek Adaylar İçin Boş kalan kontenjanların ilanı (I) 31 Ağustos 2018
Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 03-04 Eylül 2018
Yedek Adaylar İçin Boş kalan kontenjanların ilanı (II) 05 Eylül 2018
Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 06-07 Eylül 2018
İngilizce Programlar İçin İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 11-14 Eylül 2018
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması 18 Eylül 2018
Lisans Programlarında Kurunmlar Arası Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş ve Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş
Başvuruların Alınması 01-15 Ağustos 2018
İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara başvurular için) SINAV MERKEZİ TUZLA-ORHANLI YERLEŞKESİDİR. 27-29 Ağustos 2018
Yatay Geçiş Başvuruların Değerlendirilmesi 05-10 Eylül 2018
Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı 11 Eylül 2018 
Asil Kayıtları 12-13 Eylül 2018
Yedek Kayıtları 14 Eylül 2018
Yaz Okulu
Ön Kayıt 21-25 Haziran 2018
Yaz Okulu Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt 26-29 Haziran 2018
Yaz Okulu Ders Dönemi 02 Temmuz -10 Ağustos 2018
Sınavlar 11-14 Ağustos 2018
Yaz Okulu Sınav Sonuçlarının Ders Sorumlularınca Sisteme Girilmesi  11-16 Ağustos 2018
Tek Ders Sınavı (Yaz Okulu Sınav Sonuçlarına Göre Tek Dersi Kalan Öğrenciler için  3 Eylül 2018
Çift Anadal/ Yandal,  ve Kurum İçi Yatay Geçişve Ekmadde-2 İleYatay Geçiş
Çift Anadal/ Yandal,  ve Kurum İçi Yatay Geçişve Ekmadde-2 İleYatay Geçiş Programları İçin Başvurular ve Kayıtlar İleriki Tarihte İlan Edilecektir
Başvuruları
Başvuruların Değerlendirilmesi
Sonuçların İlanı
Asil Kayıtları
ÖSYS ve DGS ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
 Kesin Kayıt Tarihleri 03-07.Eylül 2018
 Danışman Atama İşlemleri YÖK tarafından belirlenecektir.
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları YÖK tarafından belirlenecektir.
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Danışman Atama İşlemleri YÖK tarafından belirlenecektir.
Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim (Tıp-Turizm Fakülteleri Hariç)
Ders Programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 30 Temmuz 2018
Ders Programlarının İlanı 13 Ağustos 2018
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 03-14 Eylül 2018
Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri 11-14 Eylül 2018
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 16 Eylül 2018
Derslerin Başlaması  17 Eylül 2018
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığyla) 17-21 Eylül 2018
Lisans Öğrencileri İçin Mazeretli Ders Kaydı 24-28 Eylül 2018
Lisans Öğrencileri İçin Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 19 Eylül 2018
Yarıyıl İçin Ders Değerlendirme Araçları (Arasınav,Ödev,Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 28 Eylül 2018
Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Haftası) 05-11 Kasım 2018
Derslerin Bitmesi  28 Aralık 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları 02-10 Ocak 2018
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü  17 Ocak 2019
Bütünleme Sınavları 25-29 Ocak 2019
Bütünleme Sonuçları İlanı-Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 2 Şubat 2019
Mazeret Sınavları  Fakülteler Tarafından Belirlenir
Tek Ders Sınavı (Mezuniyet Aşamasındaki Lisans Öğrencileri İçin) 8 Şubat 2019
Lisans Eğitim Öğretim (Tıp-Turizm Fakülteleri Hariç)
Güz Yarıyılı
Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 30 Temmuz 2018
Ders Programlarının İlanı 13 Ağustos 2018
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 03-04 Eylül 2018
Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri  11-14 Eylül 2018
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 16 Eylül 2018
Derslerin Başlaması 17 Eylül 2018
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 17-21 Eylül 2018
Lisans Öğrencileri İçin Mazeretli Ders Kaydı 24-28 Eylül 2018
Lisans Öğrencileri İçin Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 19 Eylül 2018
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 28 Eylül 2018
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 05-11 Kasım 2018
Derslerin Bitmesi 28 Aralık 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları       02-10 Ocak 2019
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 17 Ocak 2019
Bütünleme Sınavları 25 – 29 Ocak 2019
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü  2 Şubat 2019
 Mazeret Sınavları  Fakülteler Tarafından Belirlenir
Tek Ders Sınavı (Mezuniyet Aşamasındaki Lisans Öğrencileri İçin) 8 Şubat 2019
Bahar Yarıyılı
Ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 14 Ocak 2019
Ders Programlarının İlanı 28 Ocak 2019
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 28 Ocak - 08 Şubat 2019
Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri 04-08 Şubat 2019
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 10 Şubat 2019
Derslerin Başlaması 11 Şubat 2019
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 11-15 Şubat 2019
Mazeretli Ders Kaydı 18-22 Şubat 2019
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 22 Şubat 2019
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 01-07 Nisan 2019
Derslerin Bitmesi 24 Mayıs 2019
Yarıyıl Sonu Sınavları 25-31 Mayıs 2019
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 12 Haziran 2019
Bütünleme Sınavları 17-21 Haziran 2019
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü  28 Haziran 2019
Mazeret Sınavları Fakülteler Tarafından Belirlenir
Tek Ders Sınavı (Mezuniyet Aşamasındaki Lisans Öğrencileri İçin)  05 Temmuz 2019
Yabancı Diller İngilizce  Hazırlık Eğitim-Öğretimi
Güz Yarıyılı
Seviye Tespit Sınavı- İngilizce Yeterlik Sınavı-(İYS)                                       11-14. Eylül 2018
Sonuçların İlanı  18 Eylül 2018
I. Periyot Başlangıcı 17 Eylül 2018
I. Periyodun Bitmesi 2 Kasım 2018
Ara Sınav Haftası 5-9 Kasım 2018
II. Periyodun Başlaması 12 Kasım 2018
Derslerin Bitmesi-II. Periyot Bitişi 4 Ocak 2019
Ara Sınav Haftası 07-11 Ocak 2019
Ara Dönem İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 14-18 Ocak 2019
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 22 Ocak 2019
Bahar Yarıyılı
Derslerin Başlaması- III. Periyot Başlangıcı  4 Şubat 2019
III. Periyodun Bitmesi  22 Mart 2019
Ara Sınav Haftası 25-29 Mart 2019
IV. Periyodun Başlaması 1 Nisan 2019
Derslerin Bitmesi-IV. Periyot Bitişi 24 Mayıs 2019
Ara Sınav Haftası 27-31 Mayıs 2019
Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 10-14 Haziran 2019
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 19 Haziran 2019
Bütünleme Sınavı 24-28 Haziran 2019
Bütünleme Sınavı Sonuçlarının İlanı 1 Temmuz 2019
Turizm Fakültesi Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı
Ders Kayıtları                                                                                           05 - 07 Eylül 2018
Ders Ekleme-Bırakma 10– 14 Eylül 2018
Derslerin Başlaması 10 Eylül 2018
Derslerin Bitmesi 14 Aralık 2018
Yarıyıl Sonu Sınavları 17-26 Aralık 2018
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 28 Aralık 2018
Bütünleme Sınavları 02 - 09 Ocak 2019
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü  19 Ocak 2019
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıtları 16-18 Ocak 2019
Ders Ekleme-Bırakma 21-25 Ocak 2019
Derslerin Başlaması 21 Ocak 2019
Derslerin Bitmesi 26 Nisan 2019
Yarıyıl Sonu Sınavları 29 Nisan - 8 Mayıs 2019
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 10 Mayıs 2019
Bütünleme Sınavları 13-17 Mayıs 2019
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü  20 Mayıs 2019
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim
Tıp Fakültesi Dönem I Akademik Takvim
Derslerin Başlaması 1 Ekim 2018
Yarıyıl Tatili 21 Ocak-1 Şubat 2019
Dönem Sonu 24 Mayıs 2019
Dönem Sonu Pratik Sınavı 11 Haziran 2019
Dönem Sonu Sınavı (Final) 12 Haziran 2019
Bütünleme Pratik Sınavı 2 Temmuz 2019
Bütünleme Sınavı 3 Temmuz 2019
Ders Kurulu I: Hücre ve Doku I                                                                            Course I: Cell and Tissue I
Ders Kurulunun Başlangıcı       1 Ekim 2018
Ders Kurulunun Bitimi 23 Kasım 2018
Ders Kurulu Sınavı 23 Kasım 2018
Ders Kurulu II: Hücre ve Doku II                                                                            Course II: Cell and Tissue II
Ders Kurulunun Başlangıcı 26 Kasım 2018
Ders Kurulunun Bitimi 18 Ocak 2019
Ders Kurulu Sınavı 18 Ocak 2019
Ders Kurulu III: Hücre ve Doku III                                                                      Course III: Cell and Tissue III
Ders Kurulunun Başlangıcı 4 Şubat 2018
Ders Kurulunun Bitimi 29 Mart 2019
Ders Kurulu Sınavı 29 Mart 2019
Ders Kurulu IV: Hücre ve Doku IV                                                                      Course IV: Cell and Tissue IV
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        1 Nisan 2019
Ders Kurulunun Bitimi 24 Mayıs 2019
Ders Kurulu Sınavı 24 Mayıs 2019
Tıp Fakültesi Dönem II Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                10 Eylül 2018
Yarıyıl Tatili 2 Ocak-3 Şubat 2019
Dönem Sonu 24 Mayıs 2019
Dönem Sonu Pratik Sınavı 12 Haziran 2019
Dönem Sonu Sınavı (Final) 13 Haziran 2019
Bütünleme Pratik Sınavı 3 Temmuz 2019
Bütünleme Sınavı 4 Temmuz 2019
Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi                                                           Course I:  Cardiovascular System
Ders Kurulunun Başlangıcı 10 Eylül 2018
Ders Kurulunun Bitimi 20 Ekim 2017
Ders Kurulu Sınavı 20 Ekim 2017
Ders Kurulu II:  Kan ve Solunum Sistemleri                                                    Course II:  Blood and Respiratory System
Ders Kurulunun Başlangıcı 22 Ekim 2018
Ders Kurulunun Bitimi 30 Kasım 2017
Ders Kurulu Sınavı 30 Kasım 2017
Ders Kurulu III:  Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma                                    Course III:   Gastrointestinal System and Metabolism
Ders Kurulunun Başlangıcı 3 Aralık 2018
Ders Kurulunun Bitimi 18 Ocak 2019
Ders Kurulu Sınavı 18 Ocak 2019
Ders Kurulu IV:  Sinir Sistemi                                                                                Course IV: Nervous System
Ders Kurulunun Başlangıcı 4 Şubat 2019
Ders Kurulunun Bitimi 29 Mart 2019
Ders Kurulu Sınavı 29 Mart 2019
Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler                                                  Course V:  Endocrine and Urogenital System
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        1 Nisan 2019
Ders Kurulunun Bitimi 24 Mayıs 2019
Ders Kurulu Sınavı 24 Mayıs 2019
Tıp Fakültesi Dönem III Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  10 Eylül 2018
Yarıyıl Tatili 28 Ocak-11 Şubat 2019
Dönem Sonu 24 Mayıs 2019
Dönem Sonu Pratik (Lab.) Sınavı 13 Haziran 2019
Dönem Sonu Sınavı (Final) 14 Haziran 2019
Bütünleme Pratik (Lab.) Sınavı 4 Temmuz 2019
Bütünleme Sınavı 5 Temmuz 2019
Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri                                                          Course I : Biologic Basis Of Diseases 
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        10 Eylül 2018
Ders Kurulunun Bitimi 12 Ekim 2018
Ders Kurulu Sınavı 12 Ekim 2018
Ders Kurulu II: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar                              Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases  
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        15 Ekim 2018
Ders Kurulunun Bitimi 16 Kasım 2018
Ders Kurulu Sınavı 16 Kasım 2018

Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları                                    Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases

Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        19 Kasım 2018
Ders Kurulunun Bitimi 21 Aralık 2018
Ders Kurulu Sınavı 21 Aralık 2018
Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları              Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Disease
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        24 Aralık 2018
Ders Kurulunun Bitimi 25 Ocak 2019
Ders Kurulu Sınavı 25 Ocak 2019
Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları                                                 Course V: Genitourinary System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı                                                                        11 Şubat 2019
Ders Kurulunun Bitimi 8 Mart 2019
Ders Kurulu Sınavı 8 Mart 2019
Ders Kurulu VI: Nöropsikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları              Course VI: Neuro- Psychiatry And Musculo- Skeletal System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı 11 Mart 2019
Ders Kurulunun Bitimi 19 Nisan 2019
Ders Kurulu Sınavı 20 Nisan 2019

Ders Kurulu VII: Klinik Bilimlere Giriş                                                                  Course VII: Introduction To Clinical Sciences        

Ders Kurulunun Başlangıcı                                                      22 Nisan 2019
Ders Kurulunun Bitimi 23 Mayıs 2019
Ders Kurulu Sınavı 23 Mayıs 2019
Tıp Fakültesi Dönem IV Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  3 Eylül 2018
Yarıyıl Tatili 21 Ocak -1 Şubat 2019
Dönem Sonu  31 Mayıs 2019
Bütünleme Sınavları 10-21 Haziran 2019
Tıp Fakültesi Dönem V Akademik Takvim
Derslerin Başlaması                                                                                  3 Eylül 2018
Yarıyıl Tatili 21 Ocak-1 Şubat 2019
Dönem Sonu 31 Mayıs 2019
Bütünleme Sınavları 10-21 Haziran 2019
Tıp Fakültesi Dönem VI Akademik Takvim
Derlerin Başlaması  1 Temmuz 2018
Dönem Sonu 30 Haziran 2019