Çift Dal- Yan Dal

Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydı ile aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program için de ayrı diploma alabilmesini sağlayan programa Çift Anadal Programı (ÇAP) adı verilmektedir. ÇAP ve Yandal öğrencilerin kabulünde Kabulünde "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esas alınmaktadır.  Üniversitemizde kendi lisans programına ek olarak Çift Anadal Programına kayıt yaptırmak ve ikinci bir lisans diploması almak için gerekli koşullar her yıl fakültelerin önerileri doğrultusunda senato tarafndan onaylanır.

Senatomuz tarafından onaylanan Çift anadal / Yandal kabul koşulları, kontenjanlar ve kayıtla ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanılı tarafından ilen edilerek başvurular her yılın Ağustos ayında alınmaktadır. 

Çift Anadal Programı - Yandal başvuruları ve kontenjanları ilerleyen sürede ilan edilecektir.