Aday Öğrenci

Yabancı Dil Eğitimi

Sevgili adaylarımız ve değerli öğrencilerimiz,

Yıl boyunca derslerinize düzenli olarak katılma ve yapacağınız günlük çalışma başarınız için olmazsa olmazdır. İlk günden itibaren düzenli çalışmaya başlamamanız durumunda ilerleyen süreçte  çok zorlanabilirsiniz. Hatta geriye dönmeniz ve eksiklerinizi kapatmanız mümkün olmayabilir.  Bunu aklınızın bir köşesinde tutarak kendinize dikkatle takip edeceğiniz bir çalışma programı hazırlamanızı, derslerde öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrarlamanızı ve ödevlerinizi muhakkak yapmanızı tavsiye ederiz.

Eğitim Öğretim Mekânları

İstanbul Anadolu Yakası, Tuzla Orhanlı Kampüsümüzde öğrencilerimize yabancı dil eğitimi verilmektedir.

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alacak öğrenciler, kayıtlarını yaptırdıktan sonra, belirlenen tarihte Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlilik Sınavı’na girerler. Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlilik Sınavlarından başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitimlerine  devam ederler. Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlilik Sınavlarında yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz bir yıl süreyle Yabancı Dil Hazırlık eğitimi görmektedir.

Düzey Belirleme Sınavı

Yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

Yeterlilik Sınavı

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yeterlilik düzeylerini ve yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

Eğitim Süresi ve Devam Zorunluluğu

Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdürler. Derse giren öğretim elemanlarının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler derse devam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlilik sınavına giremezler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

Başarı; Güz, Yarıyıl ve Bahar dönemlerinde verilen Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. Bir yıllık eğitim sonunda Yeterlilik sınavlarında başarısız olmuş öğrenciler açılması durumunda Yaz Okulu'na katılabilirler veya doğrudan akademik yılın başında yapılacak olan Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda "devamsız" gösterilir. Öğrenciler herhangi bir nedenle  ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması  durumunda bu gün ve saatlere uymak zorundadır.

Düzeylere göre dersler

Öğrencilerin Yabancı Dil öğrenimine hangi düzeyde başlayacakları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen bir Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. İlgili sınavda aldıkları puana göre öğrenciler, başlangıç seviyeleri ve program içerikleri farklılık gösteren gruplara yerleştirilirler. Bir öğretim yılı dört periyottan oluşur.

 Sınıf Değiştirme

Öğrencilerimiz için daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak amacı ile her periyot sonunda periyot içinde alınan notlara dayanarak belirlenen kriterler doğrultusunda sınıflar yeniden oluşturulur. Öğrenciler derslerine her periyot başında belirlenen sınıflarında devam etmek zorundadır.

Not Sistemi

Ders yılı boyunca öğrencilere "Kısa sınav (Quiz)" ve "Ara sınav (Midterm)" adlı sınavlar uygulanır. "Kısa sınav" yapılan  günlerde sınav dışındaki ders saatlerinde dersler devam eder. Ayrıca her periyot, bir tane "Ara sınav" yapılır. Ara sınavın uygulandığı günlerde ders yapılmaz. Öğrenciler sınav öncesinde sınavın içeriği, uygulanacağı yer ve saati hakkında bilgilendirilir. Sınavlara ilişkin tüm duyurular yüksekokulumuz web sitesinden yapılır. Bu sınavlardan alınan notlar yıl içinde uygulanan diğer alternatif değerlendirme araçları ile birlikte öğrencilerin yıl sonunda yapılan Yeterlilik Sınavına katılma hakkını elde edebilmeleri için gerekli olan baraj puanının belirlenmesinde kullanılır.

Değerlendirme ve Başarı

Haziran Yeterlilik Sınavı'na YDYO tarafından giriş koşulu olarak belirlenmiş olan not ortalamasına sahip olan derslere devam hakkını kaybetmemiş tüm Hazırlık öğrencileri girebilirler. Tüm düzey öğrencilerinin Haziran ayında yapılacak olan Yeterlilik Sınavına girebilmeleri için yıllık ortalamaları 60 olmalıdır. Yeterlilik Sınavına girme hakkı kazanan öğrencilerin Yabancı dil hazırlık programından başarılı sayılabilmeleri için (Lisans alanı yabancı dil olan programlar hariç) yeterlilik başarı notu, 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. Lisans alanı yabancı dil olan programlarda yeterlilik başarı notu 100 üzerinden en az 80’dir.

Devam hakkını yitiren ya da ortalaması yeterli olmayan öğrenciler, ilerleyen süreçte ilgili mevzuat çerçevesinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacak olan Yeterlilik Sınavlarına girebilirler.

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Eğitim dili yabancı bir dil olan bölümlere yerleşen ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler hazırlık eğitimleri sonunda bölümlerine geçebilmeleri için  devam şartını yerine getirmeleri ve hazırlık eğitiminden başarılı olmaları zorunludur. Herhangi  bir sebeple hazırlık eğitiminden başarısız olan ilgili bölümlerin öğrencileri takip eden yıl  bölümlerine geçemezler. Bu öğrenciler yeterlilik sınavlarına girmek ve gerekli puanı almak  suretiyle bölümlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için İMU Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine bakınız.

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK KOŞULLARI 

Üniversitemizde Yabancı Dil eğitiminin zorunlu olmadığı programlara yerleşen ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için YKS puan türüne göre yüksekten düşüğe doğru sıralama yapmak üzere sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır.


Yabancı Diller Yüksek Okulu Sayfasına Gitmek İçin Tıklayın...