Aday Öğrenci

Genel Kabul Koşulları

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçebilir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkânlarıyla Türkiye’de lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde kendi sınavlarını yapma olanağı sağlanmıştır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sınavı (İMÜYÖS) yapılır ve sınav sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılır.

Her öğretim yılında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kabul koşulları ve kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının adresinde duyurulmaktadır.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, eğer varsa diğer kişisel bilgileri ile birlikte dilekçe ekinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilebilirler.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’ dir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Seviye Tespit” sınavı veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe testlerinden birinden aldıkları sonuçlara göre belirlenir. 

Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar Türkçelerini geliştirmek için bir yıl izinli sayılırlar.

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Değişim öğrencilerin kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğrenim görebilmektedir.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt ve kabulleri, üniversite tarafından belirlenen ve YÖK tarafından açıklanan kontenjanlara göre yapılmaktadır.