Öğrenme Mekanları

GÜNEY YERLEŞKE

Bu yerleşkemizde,

 • Edebiyat Fakültesi [Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Tarih(İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi]
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi [İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Maliye]
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarımızdaki öğrencilerimiz eğitim görmektedir.

KUZEY YERLEŞKE

Bu yerleşkemizde,

 • Tıp Fakültesi [Tıp]
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi [Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl. (İngilizce), Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği]
 • Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [Türk Musikisi, Görsel İletişim Tasarımı]
 • Hukuk Fakültesi, [Hukuk]
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi [İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği]

öğrencileri eğitim görmektedir.

CEVİZLİ YERLEŞKESİ

Bu yerleşkemizde,

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi [Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji]

öğrencileri eğitim görmektedir. 

ORHANLI YERLEŞKESİ

Bu yerleşkemizde,

 • Yabancı Diller Yükseokulu 
 • Diş Hekimliği Fakültesi [Diş Hekimliği]
 • Turizm Fakültesi [Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları]

öğrencileri eğitim görmektedir.

MERKEZ LABORATUVAR (BİLTAM) 

Fakültelerimizin eğitim-öğretim amaçlı laboratuvarlarına ek olarak, Kuzey yerleşkemizde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İMÜ-BİLTAM) 20 bin metrekare kapalı alanlı modern binasında, fizik, kimya, moleküler biyoloji, mühendislik ve tıp gibi temel bilim alanlarının yanında biyomühendislik, nanoteknoloji ve biyomedikal gibi çok disiplinli alanlara yönelik araştırma ve geliştirme laboratuvarları faaliyetlerini yürütmektedir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT BANKASI KÜTÜPHANESİ

Üniversitemiz Kuzey Kampüsünde yer alan Kütüphane binamız 28 bin metrekarelik kapalı alanıyla 7/24 çalışma esasına göre tasarlanmış, modern kütüphaneciliğin gerektirdiği bütün olanaklara sahip, akıllı ve engelsiz bir binadır. Tam kapasiteye ulaştığında 1 milyon cilt kitap ve aynı anda 3000 kişinin hizmet alabildiği bir büyüklüğe sahiptir. Öğrenci ve akademisyenlerimiz eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında gereksinim duydukları basılı kaynaklara kampüs içinden, elektronik kaynaklara ise kampüs içinden ve dışından kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.