Sağlık Hizmetleri

Öğrencilerimiz sağlık hizmetlerini, aile hekimi nakillerini en yakın Aile Sağlığı Merkezlerine aldırarak karşılamaktadır. E-nabız üzerinden ya da aile hekimliğine bizzat başvurarak bu değişiklik sağlanabilmektedir. Acil durumlar için T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen 112 Sağlık Hizmetleri kullanılmaktadır. Ayrıca kampüslerimizde uzman hemşire ile hafif sağlık hizmetleri (pansuman vb.) verilmesi için hazırlıklar devam etmektedir.