Aday Öğrenci

Uluslararası Öğrenciler

Kimler Başvurabilir?
• Yabancı uyruklular,
• Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
• T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
• KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilmektedir.

Nasıl Başvurulur?
Yurt Dışından üniversitemize başvurmak isteyen adaylar üniversitemiz web sayfasındaki yurtdışı öğrenci ilanlarını takip  etmelidir.  Başvuru  tarihleri  ve  koşulları her  yılın  Haziran-Temmuz  aylarında  Üniversitemizin web sitesinden duyurulur. Adaylar belirtilen başvuru tarihleri arasında online başvuru yapabilirler.

Online başvuru yapan adayların başvuruları gerekli belgeler incelenerek onaylanır.

Başvuru Süreci Nasıl Tamamlanır?
Başvurularında Üniversitemizin uygulayacağı İMÜYÖS’e katılmak isteyen öğrencilere sınav giriş belgesi düzenlenir. Belgeleri onaylanan öğrencilerin, İMÜYÖS’e (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı) girmeleri gerekir.

İMÜYÖS Sınavı nedir?
• Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında lise eğitimi görmüş T.C. vatandaşlarının girmeleri gereken bir sınavdır.
• İMÜYÖS sonuçları, üniversitemizde lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup, transfer ve /veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.
• İMÜYÖS'te iki ayrı test uygulanır ve bunlar sınav sırasında iki ayrı kitapçık halinde adaylara verilir.
• İlk test olan Temel Öğrenme Becerileri Testindeki 50 soru Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanır. Bu test; genel yetenek, matematik ve geometri sorularından oluşmaktadır. İkincisi 50 sorudan oluşan Türkçe testi olup, adayların Türkçe yazılmış ifadeleri anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
• Soru Kitapçığındaki tüm sorular 4-5 seçenekli “çoktan seçmeli” tipte hazırlanmış tek doğru cevabı olan sorulardır.
• İMÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinden en az 50 puan alan adaylar tercih yapmaya hak kazanırlar.
• Tercihler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve adaylar en fazla 5 (beş) program tercih edebilirler.

• Bir  Birime  kabul  edilen  aynı  ülke  uyruklu  öğrencilerin  sayısı,  bu  Birime  bağlı  programların  yurt  dışı  kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Asil kontenjanların dolmaması halinde ve yedek kontenjanlar belirlenirken bu kural dikkate alınmaksızın yerleştirme yapılır.

Kayıtlar
Üniversitemizin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Kabul ve Sınav İşlemleri Komisyonu başvuran adaylar arasından İMÜYÖS Sonucu dikkate alınarak her programın kontenjanı miktarınca öğrenciyi asil kazanan bu kontenjanların yarısı kadar öğrenciyi de yedek ilan eder. Kazanan öğrencilere Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilir. Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunarak kazandıkları programa kayıt edilirler.

Kabul edilen öğrenciler arasından Türkçe dil bilgisi yetersiz olan öğrencilerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türkçe dil hazırlık eğitimi alması gerekir. Lisans eğitim süreci yabancı öğrenciler için de İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileriyle aynıdır. Eğitimini tamamlayan öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi diploması alırlar.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. İMÜYÖS  sonuç  belgesi
2. Lise diplomasının aslı ve diploma denklik belgesi
3. Transkript
4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesi
5. Noter onaylı pasaport
6. İkamet Tezkeresi
7. 4 Adet Fotoğraf
8. Öğrenci Katkı Payı Dekontu
9. Varsa Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
10. Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi
11. Sağlıkla ilgili bir eğitim programına yerleşenler için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık kurul raporu
12. Maddi Güvence Beyannamesi

Detaylı bilgi için, yenilenen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi ve Kontenjanları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında (https://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr) ilan edilecektir.