Aday Öğrenci

YKS Kılavuzu Koşul Değişiklikleri

a. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar.  Tıklayınız...

b. Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb.) endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılmadığına ilişkin koşullar.

Cevap: 

c. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar.

Cevap:

d. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar.

Cevap:

e. Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar.

Cevap:

f. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına larına ilişkin koşullar.

- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca her yıl ilan edilmektedir.